Ορνιθοπανίδα

English/Ελληνικά

Επανένταξη νεαρού Όρνεου (Gyps fulvus) στα ορεινά της Νάξου.

Το νησί της Νάξου διαθέτει μια ποικιλία οικοτόπων και βρίσκεται στην ανατολική οδό αποδημίας της Μεσογείου για μεταναστευτικά πτηνά. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα διάφορα είδη οικοτόπων του νησιού εδώ!
Μόνιμα και αποδημητικά είδη συναντώνται στο νησί όλο το χρόνο.
Τα είδη που αναφέρονται παρακάτω είτε έχουν παρατηρηθεί στο πεδίο από μέλη του Συλλόγου «Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου» ή/και έχουν νοσηλευτεί στο σταθμό πρώτων βοηθειών μας. Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν περισσότερα είδη!

Όσον αφορά στην παροχή ιατρικής περίθαλψης σε άγρια πτηνά, ο Σύλλογος «Προστασία Άγριας Ζωής Νάξου» λειτουργεί ως σταθμός πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Άγριας Ζωής «ΑΛΚΥΟΝΗ» το οποίο βρίσκεται στο νησί της Πάρου.

Απελευθέρωση Μαυροκέφαλου Γλάρου (Chroicophalus ridibundus) στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής “Αλυκή”.

Όρνεα

Ο Σύλλογος «Προστασία Άγριας Ζωής Νάξου» παρατηρεί συστηματικά από το 2017 την κατάσταση του μόνιμου πληθυσμού των Όρνεων (Gyps fulvus) και πραγματοποιεί κάθε χρόνο διάφορες δράσεις, όπως επανένταξη νοσηλευόμενων ή νέων ατόμων, καθώς και παρακολούθηση της πληθυσμιακής τάσης και των φωλεών. Πριν από δεκαετίες, ο μόνιμος πληθυσμός των Όρνεων ήταν υψηλός, αλλά λόγω ανθρωπογενών αιτιών όπως η δηλητηρίαση, η λαθροθηρία, η καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους και η προκατάληψη από τους ντόπιους (ότι τα Όρνεα τρέφονταν με παραγωγικά ζώα, όπως πρόβατα), μειώθηκε σε περίπου 35 άτομα το 2017.
Σήμερα, ο πληθυσμός ανέρχεται σε περισσότερα από 80 άτομα.
Αυτό χάρη στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού και τη συνεργασία ντόπιων κτηνοτρόφων και Όρνεων.
Σήμερα, τα Όρνεα έχουν γίνει σημείο κατατεθέν σε μια βόλτα στα ορεινά του νησιού και παίζουν ζωτικό ρόλο στο οικοσύστημα, καθώς τρέφονται αποκλειστικά με πτώματα, καθαρίζοντας έτσι τη φύση από τα πτώματα και τις ασθένειες που μπορεί να μεταφέρουν.

Απειλές

Στο νησί της Νάξου, η κύρια απειλή κατά της ορνιθοπανίδας είναι το κυνήγι και πολλά προστατευόμενα είδη χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά. Επιπλέον, λαμβάνει χώρα κυνήγι εκτός κυνηγετικής περιόδου, το οποίο όχι μόνο βλάπτει τους ήδη μειούμενους πληθυσμούς πολλών ειδών, αλλά δημιουργεί και όχληση, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των πτηνών και προκαλώντας τους προβλήματα υγείας.
Εκτός αυτού, παρουσιάζονται δηλητηριάσεις και θήρα με παράνομες μεθόδους, όπως η χρήση διχτυών και οξόβεργων. Ορισμένα είδη πτηνών, όπως οι Κοκκινολαίμηδες (Erithacus rubecula), θεωρούνται μεζές σε ορισμένες περιοχές του νησιού και σερβίρονται σε εστιατόρια, παρόλο που είναι προστατευόμενο είδος σύμφωνα με την Οδηγία για τα Πτηνά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα άγρια πτηνά παγιδεύονται επίσης για χρήση ως κατοικίδια, μια παράδοση ειδικά στην Ελλάδα που αφορά κυρίως ωδικά πτηνά όπως τις καρδερίνες (Carduelis carduelis), αλλά και για εμπορία.
Η καταστροφή των ενδιαιτημάτων, λόγω της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, της γεωργίας και της παράνομης υλοτόμησης, και η όχληση που προκαλείται από τον άνθρωπο, όπως πάρα πολλά αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, η χρήση πυροτεχνημάτων και τα ανεπιτήρητα κατοικίδια (κυρίως γάτες) είναι μερικές ακόμη απειλές για τα άγρια πτηνά του νησιού.

Σταχτοτσικνιάς με τραύμα από κυνηγετικό όπλο. Οι ερωδιοί δεν ανήκουν στα θηρεύσιμα είδη.


Όρνεο που υποφέρει από δηλητηρίαση, πιθανώς επειδή τράφηκε από δηλητηριασμένο πτώμα ζώου.

Κοκκινολαίμηδες παγιδευμένοι σε οξόβεργα σε υγρότοπο της Νάξου. Το είδος αυτό θεωρείται μεζές σε ορισμένα μέρη του νησιού, ευτυχώς τα δυο συγκεκριμένα πτηνά τα κατάφεραν και απελευθερώθηκαν μερικές μέρες αργότερα.

Παγιδευμένα Λούγαρα, Καρδερίνες και Φανέτο. Η πλειοψηφία των πτηνών έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και απελευθερώθηκαν άμεσα, ενώ τα υπόλοιπα στάλθηκαν στο Νοσοκομείο Άγριων Ζώων “ΑΛΚΥΟΝΗ” στην Πάρο για περαιτέρω νοσηλεία. Πάνω από τα κλουβιά βρίσκονται οι οξόβεργες που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Το συμβάν καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.

Νεοσσός Γκιώνης που έπεσε από την φωλιά πιθανόν κατά τα πρώτα του πετάγματα και δέχθηκε επίθεση από γάτες. Ευτυχώς, οι γονείς του βρίσκονταν κοντά και κράτησαν τις γάτες μακριά από το μικρό τους. Τοποθετήσαμε το νεοσσό επιτυχώς πίσω στην φωλιά.
Οι γάτες αποτελούν τον μεγαλύτερο εχθρό για τους νεοσσούς πτηνών.

Νομοθεσία

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένους νόμους σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. περί της Διατήρησης των Άγριων Πτηνών (Οδηγία του Συμβουλίου 79/409/EEC) που τηρεί την προστασία των ειδών ορνιθοπανίδας, των φωλεών και των οικοτόπων τους, καθώς και την εθνική νομοθεσία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011).
Τα κεντρικά σημεία αυτών των νόμων είναι τα ακόλουθα:

  • Όλα τα άγρια πτηνά προστατεύονται. Η σύλληψη, η θανάτωση και η δίωξή τους απαγορεύεται (με εξαίρεση τα θηρεύσιμα είδη κατά την κυνηγετική περίοδο). Αυτό ισχύει για τα αυγά, τις φωλιές και τα ενδιαιτήματά τους.
  • Η χρήση παγίδων, ηχοπαγίδων (κράχτες), ζωντανών δολωμάτων και διχτυών απαγορεύεται.
  • Απαγορεύεται το κυνήγι εκτός κυνηγετικής περιόδου (στην Ελλάδα η κυνηγετική περίοδος διαρκεί από τα τέλη Αυγούστου έως τα τέλη Φεβρουαρίου).
  • Στα αναγνωρισμένα Καταφύγια Άγριας Ζωής απαγορεύεται το κυνήγι, η σύλληψη και η δίωξη όλης της άγριας πανίδας (ακόμη και κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου).
  • Απαγορεύεται η σκόπιμη όχληση των άγριων πτηνών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και φωλεοποίησής τους.
  • Απαγορεύεται η πώληση, η μεταφορά προς πώληση, η διατήρηση προς πώληση και η προσφορά προς πώληση ζωντανών ή νεκρών άγριων πτηνών.

Από την αρχή των δράσεων του Συλλόγου «Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου», οι εθελοντές μας ψάχνουν, εντοπίζουν και υποβάλλουν καταγγελίες στις Αρχές για παράνομες ενέργειες για την προστασία και τη διατήρηση των άγριων πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους (π.χ. η περίπτωση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής στη Δυτική Νάξο).

Πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις!


Σε περίπτωση που δείτε μια παράνομη δραστηριότητα κατά των άγριων πτηνών, όπως οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, επικοινωνήστε αμέσως με τον Σύλλογο «Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου» ή τις Αρχές.

Είδη ορνιθοπανίδας της Νάξου

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα είδη άγριων πτηνών που μπορείτε να συναντήσετε στο νησί της Νάξου.

Αρπακτικά

Κοινή ονομασίαΕπιστημονική ονομασίαΑ: Αποδημητικό
Μ: Μόνιμο
ΌρνεοGyps fulvusΜ
ΦιδαετόςCircaetus gallicusΑ
ΣπιζαετόςAquilla fasciataΑ
ΚαλαμόκιρκοςCircus aeruginosusΑ
ΧειμωνόκιρκοςCircus cyaneusΑ
ΓερακίναButeo buteoΜ
ΣφηκιάρηςPernis apivorusΑ
ΞεφτέριAccipiter nisusΑ
ΒραχοκιρκίνεζοFalco tinnunculusΜ
ΜαυροκιρκίνεζοFalco vespertinusΑ
ΔενδρογέρακοFalco subbuteoΑ
ΜαυροπετρίτηςFalco eleonoraeΑ
ΝανόμπουφοςAsio otusΑ
ΒαλτόμπουφοςAsio flammeusΑ
ΤυτώTyto albaΜ
ΚουκουβάγιαAthene noctuaΜ
ΓκιώνηςOtus scopsΜ
ΣταχτοκουρούναCorvus cornixΜ
ΚοράκιCorvus coroneΜ
ΑετογερακίναButeo rufinusΑ

Παράκτια και Υδρόβια Πτηνά

Κοινή ονομασίαΕπιστημονική ονομασίαΑ: Αποδημητικό
Μ: Μόνιμο
Ασπρομέτωπη χήναAnser albifronsA
ΒαρβάραTadorna tadornaA
ΚαστανόπαπιαTadorna ferrugineaA
Πρασινοκέφαλη πάπιαAnas platyrhynchosA
ΨαλίδαAnas acutaA
ΧουλιαρόπαπιαAnas clypeataA
ΣφυριχτάριAnas penelopeA
ΚιρκίριAnas creccaA
ΣαρσέλαAnas querquedulaA
ΓκισάριAythya ferinaA
ΒαλτόπαπιαAythya nyrocaA
ΧειμωνοβουτηχτάριPodiceps auritusA
ΜαυροβουτηχτάριPodiceps nigricollisA
ΝανοβουτηχτάριTaehybaptus ruficollisA
ΡοδοπελεκάνοςPelecanus onocrotalusA
ΚορμοράνοςPhalacrocorax carboA
ΉταυροςBotaurus stellarisA
ΜικροτσικνιάςIxobrynchus minutusA
ΝυχτοκόρακαςNycticorax nycticoraxA
ΓελαδάρηςBubulcus ibisA
ΚρυπτοτσικνιάςArdeola ralloidesA
ΛευκοτσικνιάςEgretta garzettaA
ΑργυροτσικνιάςArdea albaA
ΣταχτοτσικνιάςArdea cinereaA
ΠορφυροτσικνιάςArdea purpureaA
Λευκός πελαργόςCiconia ciconiaA
ΧαλκόκοταPlegadis falcinellusA
ΦοινικόπτεροPhoenicopterus ruberA
ΝεροκοτσέλαRallus aquaticusA
ΝερόκοταGallinula chloropusA
ΦαλαρίδαFulica atraA
ΓερανόςGrus grusA
ΣτρειδοφάγοςHaematopus astralegusA
ΑβοκέταRecuruirostra avosettaA
ΚαλαμοκανάςHimantopus himantopusA
ΠοταμοσφυριχτήςCharadrius dubiusA
ΘαλασσοσφυριχτήςCharadrius alexandrinusA
ΒροχοπούλιPluvialis apricariaA
ΚαλημάναVanellus vanellusA
ΛασποσκαλίδραCalidris alpinaA
ΛασποτρυγγάςTringa glareolaA
ΛιμόζαLimosa limosaA
ΜαυροτρυγγάςTringa erythropusA
ΜαχητήςPhilomachus pugnaxA
ΒουβόκυκνοςCygnus olorA
ΑργυροπούλιPluvialis squatarolaA

Θαλασσοπούλια

Κοινή ονομασίαΕπιστημονική ονομασίαΑ: Αποδημητικό
Μ: Μόνιμο
ΘαλασσοκόρακαςPhalacrocorax aristotelisΑ
Καστανοκέφαλος γλάροςChroicoceplahlus ridibundusΑ
ΑσημόγλαροςLarus argentatusΜ
ΑιγαιόγλαροςLarus audouiniiΑ
Μαυροκέφαλος γλάροςIchthyaetus melanocephalusΑ
ΑργυρογλάρονοChlidonias leucopterusΑ
ΝανόγλαροςHydrocoloeus minutusΑ
ΑρτέμηςCalonectris d. dimonedeaΑ
ΜύχοςPuffinus yelkouanΑ
ΥδροβάτηςHydrobates pelagicusΑ
ΓελογλάρονοGelochelidon nolitocaΑ
ΧειμωνογλάρονοSterna sandvicensisΑ
Λεπτόραμφος γλάροςChroicocephalus geneiΑ

Στρουθιόμορφα και Ωδικά Πτηνά

Κοινή ονομασίαΕπιστημονική ονομασίαΑ: Αποδημητικό
Μ: Μόνιμο
ΣιρλοτσίχλονοEmberiza cirlusΑ
ΣκαρθάκιSerinus serinusΑ
ΛούγαροCarduelis spinusΑ
ΦλώροςChloris chlorisΑ
ΚαρδερίναCarduelis carduelisΑ
ΦανέτοCarduelis cannabinaΑ
ΣπίνοςFringilla coelebsΑ
ΔενδροφυλλοσκόποςPhylloscopus collybitaΑ
ΩχροστριτσίδαIduna pallidaΑ
ΜαυροτσιροβάκοςSylvia melanocephalaΑ
ΜαυροσκούφηςSylvia atricapillaΑ
ΜαυρολαίμηςSaxicola rubicolaΑ
ΑσπροκωλίναOenanthe hispanicaΑ
ΚοκκινολαίμηςErithacus rubeculaΑ
ΘαμνοφυλλοσκόποςPhylloscopus trochilusΑ
ΤσίχλαTurdus philomelosΑ

Άλλα Πτηνά

Κοινή ονομασίαΕπιστημονική ονομασίαΑ: Αποδημητικό
Μ: Μόνιμο
ΤρυγόνιStreptopelia turturΑ
ΔεκαοχτούραStreptopelia decaocto
Μ
ΤσαλαπετεινόςUpupa epopsΑ
ΑλκυόνηAlcedo atthisΑ
ΜελισσοφάγοςMerops apiasterΑ
ΣταβλοχελίδονοHirundo rusticaΑ
ΛευκοσουσουράδαMotacilla albaΑ
ΚιτρινοσουσουράδαMotacilla flavaΑ
ΣταχτοσουσουράδαMotacilla cinereaA
ΓαλαζοκότσυφαςMonticola solitariusA
ΚοκκοθραύστηςCoccothraustes coccothraustesA
Νησιωτική πέρδικαAlectoris chukarA
ΟρτύκιCoturnix coturnixA
ΟρτυκομάναCrex crexA
ΜπεκάτσαScolopax rusticolaA
ΨαρόνιSturnus vulgarisA
ΚορυδαλλόςGalerida cristataA
ΠετροτουρλίδαBurhinus oedicnemusA

Αρπακτικά πτηνά στην Νάξο: (Δεξιόστροφα) Όρνεο (Gyps fulvus), Γερακίνα (Buteo buteo), Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), Γκιώνης (Otus scops).

Υδρόβια και παρυδάτια πτηνά στην Νάξο: (δεξιόστροφα) Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus), Καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea), Βουβόκυκνος (Cygnus olor), Ψαλίδες (Anas acuta), Λευκοί Πελαργοί (C. ciconia), Φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber).

Θαλασσοπούλια: (δεξιόστροφα) Λεπτόραμφος γλάρος (Chroicocephalus genei), Γελογλάρονα (Gelochelidon nilotica), Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis), Χειμωνογλάρονο (Sterna sandvicensis), Αργυρογλάρονο (Chlidonias leucopterus)

Στρουθιόμορφα και ωδικά πτηνά στην Νάξο: (δεξιόστροφα) Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), Καρδερίνα (C. carduelis), Λούγαρο (Carduelis spinus), Σπίνος (Fringilla coelebs), Φλώρος (Chl. chloris), Σιρλοτσίχλονο (Emberiza cirlus)

Άλλα πτηνά στην Νάξο: (δεξιόστροφα) Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius), Τσαλαπετεινός (Upupa epops), Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica), Νησιωτική πέρδικα με τα μικρά της (Alectoris chukar), Ψαρόνι (Sturnus vulgaris), Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava).

Οδός Παπαβασιλείου
Χώρα Νάξου, 84300
Ελλάδα